x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

x

T{title}

T{text}

Punktestand

MultiDKP Konto auswählen:
Filter:

Leaderboard

Leaderboard auswählen:
class 1 Todesritter
Equinoxiuf0.00
Estalo0.00
Agelia0.00
class 2 Druide
Chrodegang0.00
Estalee0.00
Shizo0.00
Sticklez0.00
class 3 Jäger
Equinoxia0.00
Ansbert0.00
Equinoxjanaa0.00
class 4 Magier
Denova0.00
Myclit0.00
class 5 Paladin
Estato0.00
Mengtsan0.00
Adelhelm0.00
class 6 Priester
Héâl0.00
Herifrid0.00
class 7 Schurke
Amirez0.00
Equinoxiana0.00
class 8 Schamane
Aaltje0.00
Estafee0.00
Oneeyedsnake0.00
Hawkins0.00
class 9 Hexenmeister
Equinoxscm0.00
Esmirel0.00
Dinglong0.00
Spillner0.00
class 10 Krieger
Robibobi0.00
Morlow0.00
Berhold0.00
Harthoc0.00
Gedriel0.00
class 11 Mönch
Miasan0.00
Denove0.00
Equinoxium0.00
Gerburgis0.00

Überblick

# Name Level Rang Status Klasse Typ Default Classic
1
Aaltje 100 Member class 8 Schamane Main 0.00 0.00
2
Adelhelm 62 Member class 5 Paladin Main 0.00 0.00
3
Agelia 57 Dummy Rank #1 class 1 Todesritter Main 0.00 0.00
4
100
Officer
class 7 Schurke
Main
0.00
0.00
5
Ansbert 53 Member class 3 Jäger Main 0.00 0.00
6
Berhold 100 Member class 10 Krieger Main 0.00 0.00
7
Chrodegang 100 Member class 2 Druide Main 0.00 0.00
8
Denova 100 Veteran class 4 Magier Main 0.00 0.00
9
Denove 42 Member class 11 Mönch Main 0.00 0.00
10
Dinglong 62 Member class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00
11
Equinoxia 100 Member class 3 Jäger Main 0.00 0.00
12
Equinoxiana 90 Member class 7 Schurke Main 0.00 0.00
13
Equinoxiuf 68 Member class 1 Todesritter Main 0.00 0.00
14
Equinoxium 11 Member class 11 Mönch Main 0.00 0.00
15
Equinoxjanaa 28 Member class 3 Jäger Main 0.00 0.00
16
Equinoxscm 57 Member class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00
17
Esmirel 100 Veteran class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00
18
Estafee 100 Veteran class 8 Schamane Main 0.00 0.00
19
Estalee 65 Veteran class 2 Druide Main 0.00 0.00
20
Estalo 60 Veteran class 1 Todesritter Main 0.00 0.00
21
Estato 100 Veteran class 5 Paladin Main 0.00 0.00
22
Gedriel 42 Dummy Rank #1 class 10 Krieger Main 0.00 0.00
23
Gerburgis 42 Member class 11 Mönch Main 0.00 0.00
24
Harthoc 45 Veteran class 10 Krieger Main 0.00 0.00
25
Hawkins 9 Dummy Rank #1 class 8 Schamane Main 0.00 0.00
26
Herifrid 100 Member class 6 Priester Main 0.00 0.00
27
Héâl 45 Initiate class 6 Priester Main 0.00 0.00
28
Mengtsan 90 Member class 5 Paladin Main 0.00 0.00
29
Miasan 97 Member class 11 Mönch Main 0.00 0.00
30
Morlow 4 Initiate class 10 Krieger Main 0.00 0.00
31
Myclit 40 Member class 4 Magier Main 0.00 0.00
32
Oneeyedsnake 7 Member class 8 Schamane Main 0.00 0.00
33
Robibobi 100 Member class 10 Krieger Main 0.00 0.00
34
Shizo 11 Member class 2 Druide Main 0.00 0.00
35
Spillner 68 Initiate class 9 Hexenmeister Main 0.00 0.00
36
Sticklez 11 Initiate class 2 Druide Main 0.00 0.00
... 36 Charakter(e) gefunden

 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.

Ich habe mein Passwort vergessen